Skip to content

Program

Předběžný program – bude postupně aktualizován

Den 1 – Teoretická část 

 1. Úvod (Balatková)                                                                                                       08:00-08:10
 2. Anatomie a fyziologie vestibulárního systému (Bandúrová, Černý)            08:10-09:00
 3. Přestávka                                                                                                                     09:00-09:15
 4. Klinické vyšetření pacientů se závratí (Čada)                                                     09:15-10:15
 5. Přestávka                                                                                                                     10:15-10:30
 6. VEMP lecture in English, practical demonstration (Dlugaiczyk, Zurich)     10:30-11:30
 7. VOG, ENG, VEMP, vHIT (Černý, Balatková, Bandúrová)                                    10:30-12:15
 8. Oběd                                                                                                                              12:15-13:00
 9. Klinické diagnózy (Čada, Balatková, Černý)                                                        13:00-15:00
 10. Přestávka                                                                                                                      15:00-15:30
 11. Vestibulární rehabilitace (Čakrt)                                                                           15:30-16:15
 12. Akutní závrať (Koucký, Černý)                                                                                 16:15-16:45

 

Den 2 – Praktická část 

 1. Akutní závrať (Koucký, Černý)                                                                                   09:00-10:00
 2. Praktická část-polohování při BPPV (Čada, Černý, Čakrt)                                  10:15-11:30
 3. Oběd                                                                                                                                11:30-12:00
 4. Praktická část-vHIT, VEMP, VOG (Černý, Balatková, Koucký)                             12:00-13:30
 5. Přestávka                                                                                                                        13:30-13:45
 6. Kazuistiky (Čada a spol.)                                                                                             13:45-14:45
 7. Diskuze + ukončení                                                                                                       14:45-15:00