Skip to content

První informace

POZVÁNKA

Otoneurologické centrum FN Motol

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole

Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole

Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

 

pořádá

Otoneurologický kurz

Termín:  5. – 6. 10. 2023

 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84 (Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna ORL kliniky).

Popis kurzu:
Kurz je určen pro lékaře věnující se pacientům s poruchou rovnováhy. Je vhodný nejen pro otorinolaryngology, neurology, fyzioterapeuty, ale i pro lékaře dalších specializací, kteří se setkávají s pacienty se závratí. Dvoudenní kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude kladen důraz na ambulantní diagnostiku závratí, bude podán podrobný přehled jednotlivých nosologických jednotek (periferní i centrální etiologie) včetně aktuálních diagnostických kritérií.
Druhá praktická část kurzu nabídne účastníkům praktické nácviky diagnostických a repozičních manévrů u polohových závratí. Frekventanti budou mít příležitost se seznámit detailněji s nejmodernějšími diagnostickými přístroji jako je vHIT, VEMP a VOG, součástí kurzu bude i praktická „hands on“ část během které si účastníci mohou přístrojová vyšetření vlastnoručně vyzkoušet. Kurz bude veden velmi zkušenými lékaři a specialisty z oboru ORL, neurologie a fyzioterapie.

Pozvaní zahraniční lektoři:

Prof. Dr. med. Julia Dlugaiczyk

chief of Interdisciplinary Center for Vertigo and Visual Neurological Disorders, University Hospital Zurich

prof. Raymond Van den Berg

Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Maastricht University Medical Center

 

„Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena kredity”.

Na Vaši účast se těší
Zuzana Balatková, vedoucí kurzu s otoneurologickou skupinou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole