POZVÁNKA

Otoneurologické centrum FN Motol

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole

Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

 

pořádá

Otoneurologický kurz

Termín:  11. 10. 2024

 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84 (Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna ORL kliniky).

Popis kurzu:

Jednodenní kurz je určen především pro lékaře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s poruchou rovnováhy. Je vhodný nejen pro otorinolaryngology, neurology, fyzioterapeuty, ale i například pro praktické lékaře. Jednodenní kurz se bude věnovat základnímu klinickému vyšetření, možnostem diagnostiky a léčby závrativých onemocnění. Kurz není primárně určen pro otoneurology. V teoretické části bude kladen důraz na ambulantní diagnostiku závratí, bude podán přehled jednotlivých nosologických jednotek (periferní i centrální etiologie) včetně aktuálních diagnostických kritérií. Druhá praktická část kurzu nabídne účastníkům praktické nácviky diagnostických a repozičních manévrů u polohových závratí.

„Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena kredity”.

Na Vaši účast se těší
Zuzana Balatková, vedoucí kurzu s otoneurologickou skupinou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole