Skip to content

První informace

POZVÁNKA

Otoneurologické centrum FN Motol

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ

Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

 

pořádá

Otoneurologický kurz

Termín:  5. – 6. 10. 2023

 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84 (Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna ORL kliniky).

Popis kurzu:
Kurz je určen pro lékaře věnující se pacientům s poruchou rovnováhy. Je vhodný nejen pro otorinolaryngology, neurology, fyzioterapeuty, ale i pro lékaře dalších specializací, kteří se setkávají s pacienty se závratí. Dvoudenní kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude kladen důraz na ambulantní diagnostiku závratí, bude podán podrobný přehled jednotlivých nosologických jednotek (periferní i centrální etiologie) včetně aktuálních diagnostických kritérií.
Druhá praktická část kurzu nabídne účastníkům praktické nácviky diagnostických a repozičních manévrů u polohových závratí. Frekventanti budou mít příležitost se seznámit detailněji s nejmodernějšími diagnostickými přístroji jako je vHIT, VEMP a VOG, součástí kurzu bude i praktická „hands on“ část během které si účastníci mohou přístrojová vyšetření vlastnoručně vyzkoušet. Kurz bude veden velmi zkušenými lékaři a specialisty z oboru ORL, neurologie a fyzioterapie.

„Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena kredity”.

Na Vaši účast se těší
Zuzana Balatková, vedoucí kurzu s otoneurologickou skupinou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole