Pokyny pro přihlášení účastníků

Počet účastníků je omezen počtem 40. Přijetí do kurzu je podmíněno co možná nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu). K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

Nejzazší termín k převodu je 30. 9. 2024.

Cena kurzu: 1450 Kč

Poplatek zahrnuje:
účast na přednáškách, diskusích, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace

Registrační poplatek zaplaťte na účet č. 17937051/0710
banka: ČNB

variabilní symbol: 215204 (nutné uvést)
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno (nutné uvést)

uchazeči budou řazeni chronologicky

Storno: 14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50% účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady