Skip to content

Informace k přihlášení

Pokyny pro přihlášení účastníků

Počet účastníků je omezen počtem 12 na 2denní kurz. Přijetí do kurzu je podmíněno co možná nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu). K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

Nejzazší termín k převodu je 19. 9. 2021.

Kompletní kurz
cena 6000 Kč
Teoretická + praktická část
22. - 23. 10. 2020
 
Počet účastníků je omezen počtem 12.
Teoretická část
cena 4000 Kč
Pouze teoretická část
22. 10. 2020
 
Bez omezení počtu účastníků

Poplatek zahrnuje:
účast na přednáškách, diskusích, občerstvení

Poplatek nezahrnuje:
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně
Ubytování: si zařizuje každý individuálně

Platební informace

Pro platby v CZK:

Příspěvek zaplaťte na účet č. 15641329/0800
název účtu: Nadační fond pro ORL
banka: Česká spořitelna
variabilní symbol: 07102021
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno

uchazeči budou řazeni chronologicky

Storno: 14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastnického poplatku
7 dnů se vrací 50% účastnického poplatku
6 dnů a méně bez náhrady