Skip to content

Program

Den 1 – Teoretická část (22. 10. 2020)

 1. Úvod (Čada)                                                                                                                    08:00-08:10
 2. Anatomie a fyziologie vestibulárního systému (Bandúrová, Černý)               08:10-09:00
 3. Přestávka                                                                                                                        09:00-09:15
 4. Klinické vyšetření pacientů se závratí (Čada)                                                        09:15-10:30
 5. Přestávka                                                                                                                        10:30-10:45
 6. VOG, ENG, VEMP, vHIT (Černý, Balatková, Bandúrová)                                      10:45-12:00
 7. Oběd                                                                                                                                12:00-12:30
 8. Klinické diagnózy (Čada, Balatková, Hrubá, Černý)                                            12:30-14:30
 9. Přestávka                                                                                                                        14:30-14:45
 10. Chirurgická terapie u pacientů se závratí (Čada)                                                 14:45-15:15
 11. Vestibulární rehabilitace (Čakrt)                                                                             15:15-16:00

 

Den 2 – Praktická část (23. 10. 2020)

 1. Akutní závrať (Koucký, Černý)                                                                                   09:00-10:00
 2. Praktická část-polohování při BPPV (Čada, Černý, Čakrt)                                  10:15-11:30
 3. Oběd                                                                                                                                11:30-12:00
 4. Praktická část-vHIT, VEMP, VOG (Černý, Balatková, Koucký)                             12:00-13:30
 5. Přestávka                                                                                                                        13:30-13:45
 6. Kazuistiky (Čada a spol.)                                                                                             13:45-14:45
 7. Diskuze + ukončení                                                                                                       14:45-15:00